هتل آپارتمان سمرقند

از ۱۵۲ رای
هتل آپارتمان سمرقند

اطلاعات تماس هتل آپارتمان سمرقند

نشانی
مشهد - خیابان دانشگاه – - خیابان دانشگاه 23
تلفن
051 1843 2212

خدمات هتل آپارتمان سمرقند

ارسال نظر