آژانس مسافرتی آویس گشت

فکس 8852 9200
آدرس : 
تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، تقاطع شهید بهشتی ، پلاک 2/9 ، طبقه اول
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :پوری تقوایی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator