آژانس مسافرتی سبز سفر مهاجر

فکس (+9821) 6690 9664
موبایل (+98912) 132 5831
وب سایت: http://www.mohajeragency.com
آدرس : 
تهران ،خیابان آزادی،خیابان کلهر،بین اوستا و اسکندری جنوبی،پلاک 138
شهر :  تهران منطقه9
مدیر :سید ابوالقاسم هاشمی
پروانه کسب :  ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر