آژانس مسافرتی سیاحتگر هزاره سوم

فکس (+9821) 8889 5018
موبایل (+98912) 610 42 89
آدرس : 
تهران ،خیابان مطهری،خیابان لارستان،نبش خیابان جهان سوز،پلاک 80
شهر :  تهران منطقه7
مدیر :سمیه عباس زاده
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1241
کد پستی : 33 - 2 1274 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator