آژانس مسافرتی شبستری

فکس (+9821) 8827 8585
آدرس : 
تهران ،کوی نصر،نبش خیابان 17 ،پلاک 254 جدید.
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :محمد رسول مجدانی شبستری
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 1061
کد پستی : 33 - 2 0036 6
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر