آژانس مسافرتی فارسیان

فکس 2236 1965
آدرس : 
تهران ، سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان صدف ، پلاک 60 ، طبقه دوم ، واحد 22
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :افشین مسلمی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator