آژانس مسافرتی فراز آموت آسیا

فکس (+9821) 7764 8824
موبایل (+98912) 124 5956
آدرس : 
تهران ،میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، نرسیده به سهروردی، شماره 124
شهر :  تهران منطقه7
مدیر :محبوبه بهرامعلیان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1310
کد پستی : 33 - 2 1466
اپراتور : Ticketing & Tour operator