آژانس مسافرتی ماداکتور گشت

تلفن 2237 2900
فکس 2237 2910
آدرس : 
تهران ، سعادت آباد ، بلوار سرو غربی ، میدان شهرداری ، برج سرو ، طبقه دوم ، واحد 4
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :فرهاد موزرمانی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator