آژانس مسافرتی ناوی سیر دیدار

فکس (+9821) 6684 9979
موبایل (+98939) 414 1356
وب سایت: http://www.traveldidar.com
آدرس : 
تهران ،تقاطع بهبودی و آذربایجان روبروی بیمارستان شهریار،پلاک 1045 واحد 1
شهر :  تهران منطقه11
مدیر :سید شفیع حسینی
پروانه کسب :  ب
اپراتور :  Tour operator

ارسال نظر