آژانس مسافرتی کیال سفر بال

فکس (+9821) 8814 1636
موبایل (+98912) 583 8376
وب سایت: http://www.kianbal.com
آدرس : 
تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی،روبروی سازمان ترافیک،شماره 144،طبقه همکف.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :فتانه آمیا
پروانه کسب : الف - ب
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر