آژانس مسافرتی کیانا گشت تهران

فکس (+9821) 8872 6400
موبایل (+98919) 393 3593
آدرس : 
تهران ،خیابان شهید بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی،پلاک 442 طبقه اول.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد علی رشوی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1652
کد پستی : 33 - 2 1384 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator