آژانس مسافرتی کیهان راه

فکس (+9821) 2660 0080
موبایل (+98912) 561 2822
آدرس : 
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان پل رومی شماره 57 طبقه اول واحد 1
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :سمیرا خالدی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1080
کد پستی : 33 - 2 1692
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر