آژانس مسافرتی گلگشت

تلفن 8875 3876 - 9
فکس 8874 5485
آدرس : 
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، تقاطع پاشا ، شماره 180
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :غلام رضا رحیمی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1171
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر