آژانس مسافرتی گنجینه بنادر خاور میانه

تلفن 8891 1584 - 8
فکس 8891 1583 - 8894 5576
آدرس : 
تهران ، بلوار کشاورز ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 255، طبقه ششم ، واحد 62
شهر :  تهران
مدیر :پیام رحیم زاده ماکوئی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر